Juliusz Łuciuk

PROJEKTY

POLSKA KULTURA

Od samego początku istnienia Instytut Rozwoju Sztuki szczególną wagę przywiązuję do promocji polskiej kultury muzycznej. W ostatnich latach zrealizowaliśmy wiele projektów popularyzujących polską muzykę wokalną i twórczość kompozytorów współczesnych. 

tożsamość

& miłość

Polska kultura, w tym muzyka, jest nośnikiem naszej toższamości. Stąd też nasze wielkie zaangażowanie w promocję twórców, również tych których twórczość nierzadko pomijana jest w programach i repertuarowych, a których dzieła odznaczają się wyjątkowym charakterem . 

muzyka

W ostatnich latach zrealizowaliśmy projekty promujące twórczość Juliusza Łuciuka, Romualda Twardowskiego oraz Edwarda Pałłasza. Efektem każdego z projektów, oprócz koncertów i działań lokalnych, są albumy wydawane w koprodukcji z wydawnictwem DUX REcording Producers. 

obecnie trwające projekty