Śladami

Romualda Twardowskiego

Kompozytor. Kreator życia muzycznego. Juror. Pedagog.

Romuald Twardowski jest twórcą wszechstronnym. Przez przeszło XX lat pozostaje niezwykle aktywny w środowisku kultury polskiej wyróżniając się na tle innych kompozytorów. 

Instytut Rozwoju Sztuki zrealizował projekt „Śladami Romualda Twardowskiego – 90. rocznica urodzin kompozytora”

ŚLADAMI

Romualda Twardowskiego

Romuald Twardowski, kompozytor, uhonorowany Złotym Medalem Gloria Artis, urodził się 17 czerwca 1930 r. w Wilnie. czasie okupacji uczył się gry na skrzypcach, a po wojnie na fortepianie i organach. W latach 1952-57 studiował fortepian i kompozycję w klasie Juliusa Juzeliunasa w Państwowym Konserwatorium Litewskiej SRR w Wilnie (obecnie Litwa). Po studiach, w grudniu 1957 r. przyjechał na stałe do Warszawy. Najpierw kontynuował studia w warszawskiej Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej u prof. Bolesława Woytowicza, a po wygraniu konkursu Związku Kompozytorów Polskich, w 1963 roku wyjechał do Paryża na dalsze studia u słynnej Nadii Boulanger. Był tam dwukrotnie, drugi raz w 1966 r., uzupełniając studia nad chorałem gregoriańskim i polifonią średniowiecza. W Częstochowie nauczał w Szkole Muzycznej oraz był recenzentem w Życiu Częstochowy.
Twórczość Romualda Twardowskiego, jakkolwiek nowoczesna, jest zarazem komunikatywna, pełna wewnętrznego dramatyzmu i posiada rys indywidualny. Wykorzystuje elementy nowych technik kompozytorskich do tworzenia własnego języka muzycznego, w którym znaczną rolę odgrywają reminiscencje muzyki dawnych epok. Stanowi ona oryginalne zjawisko w powojennej muzyce polskiej. Tematyka tej twórczości jest różnorodna. Jej główne obszary to muzyka religijna, liryka wokalna, muzyka inspirowana ludowością, pieśni patriotyczne oraz utwory z tekstem sylabicznym. Projekt nawiązuje do szerokiego wachlarza zainteresowań i twórczości kompozytora. Niezależnie jednak od charakteru poszczególnych dzieł, można zauważyć pewne typowe cechy stylu kompozytorskiego, przejawiające się w specyficznym prowadzeniu głosów, częstym użyciu niektórych współbrzmień czy rytmów, a także w nawiązywaniu do polskiej muzyki ludowej oraz instrumentalnym traktowaniu chóru jako aparatu wykonawczego. W swej muzyce religijnej Romuald Twardowski splata zdobycze nowoczesnej harmonii i faktury z wybranymi elementami muzyki kościelnej Wschodu i Zachodu, czego efektem jest jedyny w swoim rodzaju, indywidualny język. Ważnym elementem twórczości Twardowskiego są kompozycje utworów sakralnych, które odnajdą zastawanie zarówno w kościele katolickim, jak i w Cerkwi. Ta idea utworu ekumenicznego, znajdującego zastosowanie w liturgiach obu kościołów sprzyja integracji i tworzy nową jakość muzyczną.

 

Dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Muzyka”, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca”.

Obejrzyj

minidokument