POŚRÓD WOJEN

ŚPIEW

Program utworów na chór a cappella, bardzo zróżnicowany tematycznie, ukazuje wielopłaszczyznowość muzycznych zainteresowań kompozytorów w okresie burzliwego dwudziestolecia międzywojennego. Okres ten przecież odznaczał się niesłychanym wzrostem, był przełomem dla kina, muzyki, technologii, przy jednoczesnym odczuwaniu napiętej sytuacji na arenie międzynarodowej. I właśnie ta niezwykle frapująca różnorodność tematyczna, jest czynnikiem wyróżniającym epokę i dzieła w niej powstające.

Zainteresowanie zarówno tematyką sakralną, bogactwo tematyki świeckiej, sięganie do tradycji i historii Polski, a także do skarbów narodowej kultury – wszystko to kształtuje niebywale interesujący obraz różnorodnego Państwa, różnorodnych kompozytorów, którzy nie ograniczali się do jednej tematyki eksplorując muzyczny świat z różnych punktów widzenia.

 

Pośród wojen - Śpiew!

Zadanie sięga do twórczości polskich kompozytorów, których imponujące osiągnięcia, wrażliwość, aż wreszcie talent wymagają przypomnienia i podkreślenia. Jest tu przecież Tadeusz Zgyfryd Kassern, pierwszy Prezes poznańsko-pomorskiego koła Związku Kompozytorów Polskich, attaché kulturalny poselstwa polskiego, konsul generalny i delegat Polski do spraw kultury przy ONZ – jeden z najwybitniejszych kompozytorów polskich młodego pokolenia w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Jego twórczość, określana jako umiarkowanie nowoczesna przepojona jest głębokim emocjonalizmem. Wyróżnia się zróżnicowaniem stylistycznym – widać w niej wpływy impresjonizmu, widać cechy neoklasycyzmu francuskiego.

Jest również Wallek-Walewski, twórca ok 280 dzieł, z czego ponad 130 to twórczość na chór a cappella. Założyciel i do końca życia kierownik Towarzystwa Śpiewaczego „Echo”. W latach 20. ubiegłego wieku koncertował w całej Polsce i za granicą, zdobywając wiele nagród. W 1938 r. wybrany przez Towarzystwo Muzyczne w Krakowie na stanowisko dyrektora Konserwatorium. Za jego czasów wydano ostatnie dyplomy ukończenia Konserwatorium. Jego twórczość, poza kilkoma utworami pojawiającymi się okazjonalnie w repertuarze chórów, została zapomniana, a dorobek, bogaty, zaangażowanie w kultywowanie polskiej tradycji muzycznej jest powodem, by tę twórczość przypomnieć.

W programie znalazła się również twórczość Tadeusza Szeligowskiego – ucznia Wallek-Walewskiego. Jego działalność – czy to inicjatywa utworzenia Filharmonii Poznańskiej, czy inicjacja rozpoczęcia Poznańskiej Wiosny Muzycznej była niezwykle istotna dla utrzymania i rozwoju polskiej kultury muzycznej w czasie wojny i po jej zakończeniu. Nie przez przypadek jego bardzo szeroka działalność w świecie kultury przyniosła mu zajęcie wysokich stanowisk w najważniejszych instytucjach i organizacjach. 

 

 

album-art

NASI

ARTYŚCI

W związku z wysokimi wymaganiami technicznymi dzieł, a także pragnieniem, by album „Pośród Wojen – Śpiew!” był na polskim rynku wydawnictwem najwyższej jakości do projektu zaprosiliśmy artystów najwyższej klasy.

Dyrygent

Janusz Siadlak

Dyrygent, chórmistrz oraz organizator życia muzycznego. Założyciel i dyrygent Chóru „Collegium Cantorum” – obecnie chóru Filharmonii Częstochowskiej. Uhonorowany medalem „Zasłużony kulturze Gloria Artis”.  

Absolwent Wychowania Muzycznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie oraz Podyplomowego Studium Chórmistrzostwa Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, które ukończył z wyróżnieniem. Brał udział w kursach, seminariach, sympozjach, które prowadzili wybitni dyrygenci i przedstawiciele chóralistyki światowej m.in. prof. Heinrich Poos z Frankfurtu nad Menem, dr Hans Jaskulsky z Konserwatorium w Bochum, dr Hayashi Hikaru z Uniwersytetu w Tokio, Uwe Gronostay z Filharmonii Berlińskiej.

Janusz Siadlak jest inicjatorem i twórcą wielu wydarzeń artystycznych (Akademickie Spotkania Muzyczne, Musicalia Czestochoviana, Muzyka w Świątyniach, Pałacowe Koncerty, Czwartkowe Wieczory z Chórem), w tym Festiwalu Muzycznego Rodziny Bachów organizowanego w Częstochowie od 2010 roku. Od stycznia 2003 do sierpnia 2009 sprawował funkcję kierownika chóru w Zespole Pieśni i Tańca Śląsk. Laureat kilkudziesięciu nagród i statuetek dla „Najlepszego Dyrygenta”, „Człowieka Roku”. Zasłużony Działacz Kultury – wyróżnienie Ministra Kultury Rzeczypospolitej Polskiej, laureat Nagrody Specjalnej Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego “W uznaniu nieocenionych zasług dla polskiej kultury muzycznej”, a także wielu innych nagród i wyróżnień zdobywanych podczas konkursów i festiwali na całym świecie. Występował w niemal wszystkich krajach Europy, a także w Ameryce Północnej, Ameryce Południowej i Azji.

Chór Filharmonii Częstochowskiej Collegium Cantorum

Chór Filharmonii Częstochowskiej „Collegium Cantorum” to zespół, który powstał jako połączenie wielkiej pasji do muzyki, zaangażowania oraz wielkiej wrażliwości muzycznej. Chór „Collegium Cantorum” to energia i profesjonalizm oraz intensywna, systematyczna praca artystyczna, która umożliwia ciągłe doskonalenie umiejętności, a zarazem przygotowanie obszernego i niezwykle zróżnicowanego repertuaru. Śpiewacy chóru z łatwością odnajdują się zarówno w muzyce klasycznej, operowej, rozrywkowej i musicalowej, jak i w utworach współczesnych. Zespół pojawia się na scenie w pełnym składzie, w mniejszych ansamblach, jak i solowo, prezentując kunszt wokalny. W efekcie każdy koncert „Collegium Cantorum” jest wyjątkowym wydarzeniem i prawdziwym świętem muzyki chóralnej.

            Chór jest kontynuatorem istniejącego od 1987 roku zespołu, powołanego do życia przez Janusza Siadlaka. Doświadczenie szefa zespołu zdobyte na przestrzeni lat oraz jego chęć tworzenia najwyższej jakości wykonań doprowadziły do profesjonalizacji działań chóru. Jako 24-osobowy, zawodowy chór mieszany „Collegium Cantorum” działa od roku 2012, będąc jednym z zespołów artystycznych Filharmonii Częstochowskiej. Kierownikiem zespołu jest nieprzerwanie maestro Siadlak.

            Chór „Collegium Cantorum” koncertował niemalże w całej Polsce, w większości krajów Europy, a także w Argentynie (dwukrotnie), Urugwaju, Rosji, Chinach i USA (dwukrotnie), wszędzie zbierając znakomite recenzje i spotykając się z entuzjastycznym przyjęciem publiczności.

            Zespół dokonał wielu prawykonań utworów kompozytorów polskich. Jest doceniany za nienaganną technikę oraz wyjątkową wrażliwość muzyczną w nawet bardzo wymagających, rzadko goszczących na scenach dziełach kompozytorów takich jak Arvo Pärt, Ernst Pepping czy Hugo Distler. Wielokrotnie zapraszany przez Zbigniewa Preisnera do współpracy przy różnorodnych projektach związanych z muzyką filmową oraz produkcjami telewizyjnymi.

            Istotną częścią działalności „Collegium Cantorum” są autorskie przedsięwzięcia organizowane w ramach działalności Filharmonii Częstochowskiej – należą do nich tematyczne widowiska muzyczne, takie jak Gorąca Afryka czy Jazz a cappella, cieszące się uznaniem i ogromną popularnością wśród publiczności, oraz święcący triumfy cykl tematycznych koncertów Czwartkowe Wieczory z Chórem Filharmonii Częstochowskiej „Collegium Cantorum” prezentujący bogactwo i różnorodność muzyki wokalnej (od muzyki najnowszej, poprzez klasykę, operę po rozrywkę i żarty muzyczne). „Collegium Cantorum” jest również organizatorem Festiwalu Muzycznego Rodziny Bachów.