Odkrywanie historii zabytków Częstochowy przy dźwiękach pięknej, krystalicznej muzyki a cappella. Połączenie nowoczesności z tradycją, historii z muzyką, fotografii z architekturą w wyjątkowym festiwalu „Muzyka w Świątyniach”

„Muzyka w Świątyniach” to swoisty muzyczny wehikuł czasu, którego głównym celem jest zaznajomienie publiczności z historią częstochowskich świątyń i częstochowską muzyką sakralną. Historyczne informacje, fotografie i ciekawostki prezentowane będą w formie nowoczesnych, multimedialnych prezentacji. Ponad to, projekt zakłada zamontowanie w Kościołach specjalnie przygotowanego oświetlenia, którego celem będzie wydobycia ze Świątyń najpiękniejszych elementów, zwrócenie uwagi publiczności na walory architektoniczne i artystyczne znajdujące się w każdym
z Kościołów.

„Muzyka w Świątyniach” ma na celu odkrywanie ciekawych zagadnień historycznych
i zaznajamianie mieszkańców miasta z bogatą historią zabytków Częstochowy, a co najważniejsze budowanie tożsamości i świadomości regionalnej mieszkańców Częstochowy. Przedstawianie archiwalnych, niedostępnych na co dzień zdjęć Miasta wzbudzi zainteresowanie mieszkańców, rodzin, których korzenie osadzone są w mieście i regionie, jednocześnie zapewniając komunikatywność przekazu. Podczas koncertów promowana będzie twórczość wybitnych polskich kompozytorów związanych z Częstochową.

Materiały zamieszczone na stronie dostępne na wolnej licencji z uznaniem autorstwa do wykorzystania w celach niekomercyjnych.
Aby pobrać kliknij w odpowiedni przycisk poniżej:

Edycja 2018

Kościół św. Jakuba w Częstochowie

Kościół św. Zygmunta w Częstochowie

Kościół św. Rektoracki w Częstochowie