o NAS

Działamy z pasją

od 2003 roku

 • Celem Instytutu Rozwoju Sztuki jest w szczególności:
 • Upowszechnianie kultury muzycznej wśród ogółu społeczeństwa.
 • Popularyzowanie częstochowskiej twórczości artystycznej w innych miastach i za granicą.
 • Społeczno-wychowawcze działanie na rzecz rozwijania kultury muzycznej wśród ogółu społeczeństwa.
 • Kształtowanie i umacnianie obywatelskich postaw swoich członków.
 • Aktywny udział członków Instytutu Rozwoju Sztuki w życiu społecznym i kulturalnym miasta i kraju.
 • Tworzenie warunków do podnoszenia poziomu artystycznego poszczególnych członków „Collegium Cantorum”
 • Dbanie o dobre imię miasta Częstochowy, promowanie miasta w kraju i za granicą.
 • Prowadzenie stałej współpracy z władzami Miasta w zakresie realizacji celów statutowych Instytutu Rozwoju Sztuki.
 • Inicjowanie i prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie wydawnictw czasopiśmiennych i płytowych na potrzeby Instytutu Rozwoju Sztuki.
 • Współdziałanie z organizacjami znajdującymi się na terenie innych miast o podobnych celach upowszechniania kultury.
 • Współpraca z polonijnymi ruchami kulturalnymi za granicą o podobnych celach upowszechniania kultury.


  Instytut Rozwoju Sztuki realizuje swoje cele poprzez działalność nieodpłatną polegającą na:
 • Inicjowanie i organizowanie imprez, koncertów, przeglądów, festiwali, wystaw i konkursów w kraju i za granicą.
 • Współpracę z Ministerstwem Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Ministerstwem Edukacji Narodowej, władzami innych resortów, terenowymi organami samorządowymi oraz instytucjami i organizacjami kultury w zakresie realizacji celów statutowych Instytutu Rozwoju Sztuki.

Kultura

& sztuka

Od 2018 roku poszerzyliśmy działalność o wsparcie malrstwa, fotografii i teatru.

liczy sie sztuka

Instytut Rozwoju Sztuki kładzie duży nacisk na edukację kulturalną w kraju i za granicą. Szerokie działania Instytutu dotykają różnych zagadnień – od promocji współczesnych kompozytorów polskich w kraju i za jego granicami po warsztaty edukacyjne w małych miejscowościach. Na przestrzeni ostatnich dwóch lat Stowarzyszenie nagrało trzy płyty promujące twórczość Polskich kompozytorów współczesnych. Promocja twórczości Juliusza Łuciuka (2018), Romualda Twardowskiego (2019-2020) i Edwarda Pałłasza (2020) to dopiero początek planów Stowarzyszenia. W toku przygotowań są nowe projekty promujące sylwetkę Andrzeja Koszewskiego oraz Józefa Świdra. Bardzo ważnym dla Instytutu jest dalsze realizowanie cyklu wydawniczego poświęconego współczesnym polskim kompozytorom – cykl wydawniczy zwraca uwagę na bogactwo polskiej muzyki chóralnej i promuje ją również poza granicami kraju.
Realizacja 2019 roku pierwszej edycji Letniej Akademii Artystycznej (warsztatów artystycznych z zakresu malarstwa, fotografii i muzyki) ukazała wielki potencjał w wychodzeniu naprzeciw potrzebom osób z małych miejscowości, szczególnie w okresie wakacyjnym, kiedy to całymi rodzinami chętnie korzystają z możliwości twórczego spędzania czasu. Instytut Rozwoju Sztuki planuje kolejną edycję, ale także inne projekty, które te właśnie potrzeby będą zaspokajać, ponieważ zdajemy sobie sprawę z wielkiego potencjału Polaków w kwestii rozwoju twórczego i artystycznego.

Ważnym elementem działalności Stowarzyszenia od samego początku istnienia (2003) jest dialog z Polonią na całym Świecie i realizacja wydarzeń kulturalnych na najwyższym artystycznym poziomie. Wiedząc, że Polonia odcięta jest od kultury narodowej w profesjonalnym wydaniu, Instytut Rozwoju Sztuki projektuje wydarzenia, które będą wizytówką Polski profesjonalnej i nowoczesnejPonad to Instytut Rozwoju Sztuki planuje kontynuacje działań z zakresu propagowania kultury wśród różnych grup społecznych – przykładami działalności społecznej jest cykl darmowych koncertów „Muzyka w Świątyniach” realizowanych rokrocznie w zabytkowych kościołach regionu częstochowskiego, który cieszy się ogromną popularnością. Podczas koncertów prezentowana jest historia miejsca pobudzając tożsamość regionalną. Kościoły są specjalnie oświetlane, atrakcyjnym, wielokolorowym oświetleniem, a każdy z uczestników otrzymuje program koncertu wraz z notą o Kościele i wykonywanej muzyce – to wszystko sprawa, że uczestnik, niezależnie czy często korzystający z oferty kulturalnej, czy sporadycznie czuje się zadbany, a samo wydarzenie gwarantuje pozytywny kontakt z kulturą. Wydarzenie kładzie nacisk na integrację społeczną, również ze środowiskami wykluczonymi – koncerty dostosowywane są do udziału osób niepełnosprawnych, a organizatorzy od lat współpracują m.in. z Domem Pomocy Społecznej w Częstochowie.