MUZYKA

W ŚWIĄTYNIACH

Odkrywanie historii zabytków Częstochowy przy dźwiękach pięknej, krystalicznej muzyki a cappella. Połączenie nowoczesności z tradycją, historii z muzyką, fotografii z architekturą w wyjątkowym festiwalu „Muzyka w Świątyniach”. „Muzyka w Świątyniach” to swoisty muzyczny wehikuł czasu, którego głównym celem jest zaznajomienie publiczności z historią częstochowskich świątyń i częstochowską muzyką sakralną. Historyczne informacje, fotografie i ciekawostki prezentowane będą w formie nowoczesnych, multimedialnych prezentacji. Ponad to, projekt zakłada zamontowanie w Kościołach specjalnie przygotowanego oświetlenia, którego celem będzie wydobycia ze Świątyń najpiękniejszych elementów, zwrócenie uwagi publiczności na walory architektoniczne i artystyczne znajdujące się w każdym
z Kościołów.

symbioza

„Muzyka w Świątyniach” ma na celu odkrywanie ciekawych zagadnień historycznych
i zaznajamianie mieszkańców miasta z bogatą historią zabytków Częstochowy, a co najważniejsze budowanie tożsamości i świadomości regionalnej mieszkańców Częstochowy. Przedstawianie archiwalnych, niedostępnych na co dzień zdjęć Miasta wzbudzi zainteresowanie mieszkańców, rodzin, których korzenie osadzone są w mieście i regionie, jednocześnie zapewniając komunikatywność przekazu. Podczas koncertów promowana będzie twórczość wybitnych polskich kompozytorów związanych z Częstochową.

MUZYKA

W ŚWIĄTYNIACH

W 2023 r. ponownie dzięki wsparciu Muzeum Historii Polski w Warszawie Muzyka w Świątyniach powraca do powiatu kłobuckiego.  Koncerty odbędą się: 

⛪ STAROKRZEPICE | godz. 18:00
Parafia pw. Przemienienia Pańskiego
ul. Oleska 222

⛪ KŁOBUCK | godz. 18:45
Kościół św. Marcina
ul.3 Maja 52

 

edycja 2022

Kwestia

Historii

nasza

historia

Zobacz, czym podzielił się podczas koncertów dr Juliusz Sętowski – kierownik Ośrodka Dziejów Częstochowy dziaającego przy Muzeum Częstochowskim.

POPRZEDNIE

EDYCJE