Muzyczny Pomnik Juliusza Łuciuka to kompleksowy projekt promujący twórczość wybitnego polskiego kompozytora, który swoją twórczością znacząco wzbogaca polskie dziedzictwo kulturowe, a jego pozaschematowe podejście do kompozycji wpływa na kształt współczesnej muzyki polskiej i staje się inspiracją dla wielu artystów. Niezwykle ważny dla kultury dorobek artystyczny Juliusza Łuciuka, który wciąż pozostaje aktywnym twórcą wymaga podkreślenia w środowisku kultury. „Muzyczny Pomnik Juliusza Łuciuka” to projekt, na który składa się album płytowy nagrany przez Chór Filharmonii Częstochowskiej Collegium Cantorum pod kierunkiem Janusza Siadlaka (premiera latem 2018 r, DUX), a także jesienne koncerty stworzone we współpracy z kompozytorem i jego bliskimi, dającymi wgląd w życie kompozytora, jego historię oraz historię jego rodu.

Ze względu na zanikające zainteresowanie muzyką wokalną, która jest niezwykle ważnym filarem polskiej muzyki współczesnej, wydarzenia promujące ją mają bardzo dużą wartość edukacyjną. Projekt będzie znakomitą okazją do zaznajomienia melomanów z dorobkiem artystycznym kompozytora oraz zwiększeniem świadomości dotyczącej polskiej muzyki wokalnej. Takie wydarzenia dają możliwość wyciągnięcia własnych muzycznych wniosków dotyczących dzieł kompozytora oraz zwiększeniem świadomości dotyczącej polskiej muzyki wokalnej.