Polonia i Polacy za granicą

[nd_options_spacer nd_options_height=”30″]

Instytut Rozwoju Sztuki od początku swojego istnienia inwestuje w relacje z Polonią i Polakami mieszkającymi za granicą. Wierzymy, że kultura jest nośnikiem tożsamości narodowej i językiem, który przemawia do wszystkich, docierając do serc i wzmacniając postawy patriotyczne. Podczas w wielu spotkań z Polonią niemal na całym świecie zrozumieliśmy, że wspieranie Polonii i organizacji Polonijnych to obowiązek instytucji kultury w Polsce, bo to właśnie za granicą nasze dziedzictwo rozbrzmiewa najmocniej. Kiedy po wielu latach na obczyźnie, Polacy i Polonia z tak samo ogromnym zaangażowaniem poświęca swój czas i swoje siły na organizowanie wydarzeń kultywujących polskie dziedzictwo – właśnie wtedy Polska kultura żyje najpiękniej.

Instytut Rozwoju Sztuki od 2003 lat tworzy międzynarodowe projekty promocji kultury polskiej. Dotychczas zorganizował wydarzenia kulturalne w 22 krajach na 4 kontynentach. W 2018 r. był współorganizatorem Dni Kultury Polskiej w Kopiejsku (Obwód Czelabiński, Rosja).

Zapoznaj się z prezentacją: InstytutRozwojuSztuki_WspółpracaMiędzynarodowa

Poniżej przedstawiamy najnowsze projekty wspierania Polonii na świecie:

Koncert w Katedrze Metropolitalnej, Listopad 2018,  Buenos Aires, Argentyna:

[nd_options_post_grid nd_options_layout=”layout-4″ nd_options_qnt=”1″ nd_options_id=”1276″]

``Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że możemy mieć kontakt z Polską kulturą w tak pięknym, profesjonalnym wydaniu.``

Wladimir Malinowski

Prezes Stowarzyszenia Polonijnego ``Solaris`` w Kopiejsku

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Argentynie gorąco popiera działania Instytutu Rozwoju Sztuki.

Grzegorz Sobociński

I Radca ds. Dyplomacji publicznej i kulturalnej

[nd_options_spacer nd_options_height=”30″][nd_options_spacer nd_options_height=”100″ nd_options_bg=”#ffffff”]